Catch of the day, view of the bay.

Summer in Sweden at its best! Fria Bad & Bar are now serving great food and cold drinks by the beach in Helsingborg, with a side of logos by Planeta.

“Öppningen och första månaden har varit helt fantastiskt! Vi är så nöjda med hur vår systerkrog Fria Bad & Bar blivit emottagen.” – Nicholas Hertzman at Fria Bad & Bar

More coming soon.